Co je rekuperační jednotka?

jednotka Ventulo Classic v interiéru

Rekuperační jednotka je zařízení, které umožňuje větrání s rekuperací tepla. Přináší tedy tolik potřebnou výměnu vzduchu a zároveň minimalizuje tepelné ztráty při větrání – zpětně získává energii (teplo nebo chlad). V zimním období jednotka zužitkovává teplo z odváděného vzduchu z interiéru k ohřevu chladného vzduchu přiváděného z exteriéru. V letním období funguje na opačném principu. Odváděný a přiváděný vzduch je od sebe separován (nedochází k mísení), ale je zajištěn maximální přestup cenné energie.

Dříve byla výměna vzduchu zajišťována podstatnou měrou netěsností budovy, kdy docházelo k přirozenému proudění vzduchu např. skrze netěsnost oken i dveří. Část vzduchu procházela i skrze zdivo. Dům tak mohl „dýchat“. Větrání u rodinných domů, bytů a nebytových prostor pomocí otvíravých oken vykazuje až 50 % celkové tepelné ztráty objektu. Tyto způsoby výměny vzduchu však přinášejí vysoké nároky na vytápění objektu.

V současné době je výměna vzduchu v objektech z velké míry řešena otvíráním oken nebo prostřednictvím mikroventilace u oken. Dle norem pro větrání budov je to však již nevyhovující způsob. Podstatně efektivnější způsob s velkými úsporami je větrání pomocí rekuperační jednotky. Podle současných norem již nelze postavit budovu pro život či pobyt lidí, která by nerespektovala snižování tepelných ztrát. Cena energií roste a do budoucna bude nadále růst, a tak snižování nároků na energie nabývá stále většího významu. Proto se stává nedílnou součástí staveb aktivní výměna vzduchu s rekuperací tepla. Je to nejefektivnější způsob zacházení s energiemi.

Jednotka Ventulo je vhodná pro řešení těchto nároků související s výměnou vzduchu a tepelnými úsporami do novostaveb i stávajících objektů, neboť  dosahuje účinnosti až 93 %.