Jak funguje rekuperační jednotka Ventulo?

jednotka Ventulo Color v interiéru

Rekuperační jednotka Ventulo staví na principech nuceného rovnotlakého větrání. To zajišťuje, že odváděné a přiváděné množství vzduchu je vždy ekvivalentní a ve větraných prostorech tak nedochází k přetlaku či podtlaku. Součástí jednotky je technologicky unikátní měděný výměník, který omezuje vznik a ukládání kondenzátu.

Provoz jednotky zajišťují dva ventilátory. První odvádí znečištěný vzduch z místnosti a druhý ve stejnou dobu zvenku přivádí vzduch svěží. Jednotlivé proudy vzduchu se přímo nesetkávají a jejich energie (v zimě teplo nebo v létě chlad) se pomocí měděného výměníku předává.

Oproti centrálním rekuperačním jednotkám instalováním jednotky Ventulo odpadá složité vedení rozvodů vzduchotechniky v místnosti, bytě či domě. Ventulo vytváří příjemné mikroklima v interiéru, odvádí přebytečnou vlhkost, zabraňuje vzniku plísní a odstraňuje nežádoucí látky ze vzduchu. Tímto způsobem Ventulo příznivě ovlivňuje naše zdraví a kvalitu života.

Ventulo se instaluje do kruhového prostupu v obvodové stěně a je napojeno na 12V napětí. Pomocí jednotky Ventulo je prostor automaticky řízeně větrán se zvolenou intenzitou výměny vzduchu, aniž by hrozilo nebezpečí průvanu. U jednotky lze nastavit různý výkon dle potřeby pro denní a noční provoz.

Jednotka Ventulo nenahrazuje otopnou soustavu, ale zajišťuje nutnou výměnu vzduchu se zpětným získáváním energie až 93 %.

schéma funkce jednotky Ventulo v obvodové stěně domu