Montáž svépomocí nebo montážní firmou?

 

Rekuperační jednotka Ventulo se oproti centrálním rekuperačním jednotkám vyznačuje snadnou a rychlou montáží. Instalaci jednotky zvládnete sami, nebo si na to můžete pozvat odbornou montážní firmu.

Fáze montáže:

I, Novostavby

 1. fáze: v průběhu hrubé stavby objektu při vyzdívce osaďte do obvodové zdi potrubí HT o vnějším průměru 160 mm v 1 % spádu do exteriéru a s dostatečným přesahem (od budoucí vnitřní omítky až po budoucí venkovní omítku včetně zateplení)
 2. fáze: při provádění hrubých instalací interiéru zvolte variantu A nebo B
  A: podmítkové vedení instalace s nástěnným adaptérem – instalační schéma 2, viz obr. A, (do zdi osaďte elektroinstalační krabici a rozvod 12V vedení)
  B: celopodomítkové vedení instalace s podmítkovým adaptérem – instalační schéma 3, viz obr. B, (do zdi nebo sádrokartonového podhledu osaďte extra hlubokou elektroinstalační krabici s víčkem, rozvod  12V vedení a rozvod 230V vedení)
 3. fáze: v průběhu provádění vnitřních a vnějších omítek zakraťte přesahující HT potrubí
 4. fáze: po dokončení maleb v interiéru nainstalujte jednotku do otvoru a připojte přes 12V adaptér, viz návod

obr. A a B

Poznámka: Vzhledem ke snadné, ale postupné montáži rozfázované od hrubé stavby objektu až po dokončovací práce v interiéru doporučujeme vlastní montáž svépomoci.

II, Stávající stavby

 1. fáze: vyvrtání otvoru o průměru 152 mm v obvodové zdi
 2. fáze: osazení elektroinstalačního vedení, vystlání otvoru separační fólií
 3. fáze: nainstalujte jednotku do otvoru a připojte přes 12V adaptér, viz návod

obr. instalace jednotky do stávající stavby

U stávajících staveb je vhodné 1. fázi nechat provést odbornou firmou a 2. a 3. fázi svépomocí nebo odbornou firmou. Doporučujeme využít autorizovanou montážní firmu, která všechny fáze (otvor do zdi i vlastní instalaci jednotky Ventulo) provede během jednoho dne.

 

Jak tedy postupovat?

A, Instalace jednotky Ventulo svépomocí

 1. Navrhněte umístění jednotky Ventulo. Platí obecné pravidlo „do jednoho pokoje jedna jednotka“.
 2. Vyberte jedno ze tří schémat instalace.
 3. Objednejte jednotku v našem e-shopu. Pokud zvolíte způsob instalace s nástěnným adaptérem (schéma 1 nebo schéma 2), je veškerá elektroinstalace součástí obsahu balení jednotky Ventulo.
  Pokud zvolíte celopodomítkový způsob instalace (schéma 3), je potřeba v e-shopu objednat extra hlubokou elektroinstalační krabici s víčkem a podomítkový adaptér pro příslušnou jednotku. Během objednávkového procesu zvolte možnost „sám si nainstaluji“. Při vlastní montáži doporučujeme rovněž v e-shopu objednat montážní balíček (obsahuje nástroje nezbytné pro montáž).
 4. Jednotku Ventulo vám doručí dopravce na vámi uvedenou adresu. V přítomnosti dopravce zkontrolujte neporušenost krabice (v případě poškození krabice, sepište s dopravcem reklamační protokol).
 5. Montáž a zapojení jednotky. Máte-li již připraven otvor v obvodové zdi (či alternativně osazené potrubí HT o průměru 160 mm), proveďte rozvody elektroinstalace dle vámi zvoleného schéma instalace 1 nebo schéma 2 viz obr. A nebo schéma 3 viz obr. B. Nakonec nainstalujte jednotku do otvoru a zapojte na 12V adaptér (pokud jste použili podmítkový adaptér, doporučujeme ponechat montáž adaptéru do elektroinstalační krabice elektrikáři (pracuje se s napětím 230 V).
 6. Nastavte provoz jednotky Ventulo dle vašich potřeb, viz návod.

 

B, Instalace jednotky odbornou montážní firmou

 1. Navrhněte umístění jednotky Ventulo. Platí obecné pravidlo „do jednoho pokoje jedna jednotka“.
 2. Vyberte jedno ze tří schémat instalace.
 3. Objednejte jednotku v našem e-shopu. Pokud zvolíte způsob instalace nástěnným adaptérem (schéma 1 nebo schéma 2), je veškerá elektroinstalace součástí obsahu balení jednotky Ventulo.
  Pokud zvolíte celopodomítkový způsob instalace (schéma 3), je potřeba v e-shopu objednat extra hlubokou elektroinstalační krabici s víčkem a podmítkový adaptér pro příslušnou jednotku.  Během objednávkového procesu zvolte možnost „odborná montáž firmou“.
 4. Po dokončení objednávky vás bude kontaktovat podpora Ventulo ohledně získání informací k montáži (termín montáže, místo, způsob instalace, tloušťka vrtané zdi, vedení elektroinstalace, případně rozsah zednického zapravení i celkovou cenu montáže).
 5. Využijete-li k instalaci autorizovanou  montážní firmu, doprava jednotek Ventulo bude provedena zdarma. Jednotku(y) v takovém případě standardně doručí a nainstalují odborníci v rámci jednoho dne, v tomto případě bude úhrada celé zakázky (dodávka a montáž jednotky) v režimu s nízkým DPH (15% DPH oproti původním 21% DPH) za předpokladu, že montáž bude prováděna do obytných prostor.
 6. Místnosti, kde budou jednotky instalovány, je potřeba připravit před příjezdem montážní firmy. Více informací o přípravě interiéru, viz příprava interiéru před příjezdem montážní firmy.
 7. Ve smluvený den realizace rekuperační jednotky Ventulo se dostaví na uvedenou adresu odborní pracovníci montážní firmy s objednaným zbožím.
 8. V počáteční fázi provede technik vyhodnocení navrženého místa pro instalaci jednotky Ventulo a stanoví následný postup. Je třeba zajistit vyklizení přímého okolí v místě instalace vedení a jednotky. Následuje provedení otvoru vrtacím zařízením, rozvedení elektroinstalace dle domluveného způsobu instalace jednotky, případné zednické zapravení a vlastní usazení jednotky do otvoru.
 9. Po dokončení montáže technik provede kontrolu nastavení jednotky, předvede zákazníkovi režim jednotky a jednotku předá do užívání.
 10. Ostatní informace jsou k dispozici v návodu k jednotce.