Nejčastější dotazy

 

 • Na jakém principu funguje rekuperace?
  Rekuperační jednotka do místnosti přivádí čerstvý vzduch z venkovního prostředí a současně odvádí vydýchaný vzduch z místnosti. Oba proudy vzduchu se míjejí v tepelném výměníku uvnitř jednotky, nepromísí se, ale předají si tolik cennou energii (přiváděný čerstvý vzduch je obohacen v létě o chlad a v zimě o teplo).
 • Jaké druhy rekuperačních jednotek existují a jaké jsou mezi němi rozdíly?
  Primárně je rozlišují rekuperační jednotky na centrální a decentrální tzv. lokální nebo pokojové. U centrálních jednotek jmenujme tyto nevýhody: vyšší pořizovací cena, vyšší provozní náklady, rozvody vzduchu do jednotlivých místností jsou řešeny mnohdy náročným rozměrným potrubím, obtížnost dlouhodobě udržovat hygienické prostředí bez plísní, sporů a bakterií, náročnost instalace do stávajících obytných prostor. Kladem těchto typů je dosahování velkých výkonů a z tohoto důvodů využití i do rozsáhlých provozů např. nákupních center, administrativních budov apod. Centrální rekuperaci může provádět pouze odborná firma. U pokojových rekuperačních jednotek jmenujme tyto výhody: nižší pořizovací cena, nízké provozní náklady, snadná montáž do novostaveb, stávajících staveb i  do zařízených interiérů a v neposlední řadě možnost vlastní montáže.
 • Kam se jednotka Ventulo dá namontovat?
  Jednotka se instaluje do obvodové zdi o tloušťce 28 – 70 cm. Optimální místo je ve výšce cca 210 cm od podlahy a vzdálenosti 30 – 40 cm od ostění okna nebo dveří. Lokalizaci jednotky si však můžete určit dle svých potřeb a priorit. Je vhodné dopředu zvážit umístění jednotky, např. vzít v potaz zachování statiky objektu, přítomnost dětí, starých, nemocných osob a v neposlední řadě i možnost ovládání jednotky mechanicky nebo pomocí dálkového ovládání.
 • Proč je důležitá výměna vzduchu?
  Objekt pro bydlení je nutno větrat pro zdraví člověka i samotnou stavbu. Proto větrání patří k základním hygienickým návykům člověka. Bez větrání vzniká nezdravé prostředí (vysoký obsah oxidu uhlíku a dusíku, zvýšená vlhkost, vysoká teplota místnosti, přítomnost a tvorba plísní, přítomnost dalších škodlivých látek). Větrat můžeme buď neekonomicky okny (v přízemí navíc riziko bezpečí) nebo ekonomicky řízeným větráním pomocí rekuperační jednotky.
 • Je možné namontovat si jednotku vlastními silami?
  Ano, jednotku lze namontovat i svépomocí pomocí instruktáže, viz Montáž.
 • Jaké typy výměníků existují a jaké mají výhody a nevýhody?
  Velmi zjednodušeně se dá říci, že méně účinné jsou deskové výměníky a více účinné jsou kanálové a nově také segmentové výměníky. Větší účinnosti dosahují protiproudové výměníky (současně proudí vzduch oběma směry) oproti cyklickým, kde určitou dobu proudí vzduch jedním směrem, ve výměníku dochází k akumulaci energie a poté se proud vzduchu obrátí a výměník energii předává. Důležitým prvkem je v tomto případě i materiál styčných ploch výměníku. Nejméně vhodný je přenos energie u materiálu z plastu, vhodnější materiál je hliník a nejlepší přenos energie vykazuje měď. Velmi důležitým požadavkem rekuperační jednotky se stává aspekt, zda výměník je schopen pracovat bez vytváření kondenzátu, který je potencionálním zdrojem nežádoucích plísní.
 • Jak je jednotka veliká?
  Rozměry rekuperační jednotky Ventulo není třeba se vůbec znepokojovat. Větší část jednotky je skryta uvnitř obvodové zdi. V pokoji, v němž je jednotka nainstalována, vystupuje kryt o průměru 210 mm (ve variantě Color navíc můžete volit z mnohých barevných variant). V exteriéru se jednotka projeví pouze jako nenápadná krytka o průměru 170 mm, skrze kterou jednotka přivádí a odvádí vzduch.
 • Co se stane s nastavením jednotky při výpadku elektrické energie?
  Jednotka si vždy zachová poslední nastavení výkonu, a to i po výpadku elektrické energie či dlouhodobém odpojení adaptéru.
 • Kde se dá jednotka Ventulo použít?
  Jednotka Ventulo se instaluje do obytných i neobytných prostor, do novostaveb i stávajících bytů, rodinných domů, historických objektů, administrativních místností, hotelových pokojů, zdravotnických či sociálních zařízení (např. nemocnic, domovů, stacionářů), historických objektů, do chalup, do garáží i sklepů. Tedy do míst, kde je požadována výměna vydýchaného, znehodnoceného vzduchu (včetně zatuchlého) mnohdy znečištěného škodlivými látkami za vzduch čerstvý (viz O rekuperaci – Proč větrat). Do obytných prostor je navrhována verze Classic a Color. Do neobytných prostor je doporučována výkonnější verze Ventulo Turbo.
 • Kolik energie se dá ušetřit s jednotkou Ventulo?
  Jednotka Ventulo dosahuje účinnosti až 93 % a lze ušetřit až 50 % energie za vytápění. Přesnější kalkulace je závislá na konkrétním objektu a využití.
 • Lze použít jednotku i do již obydlených prostor?
  Ano, jednotka vyžaduje provedení otvoru ve zdi o průměru 152 mm a přívod o napětí 12 V. Otvor se standardně provádí do zdi cihelné nebo betonové za pomocí jádrové vrtačky bez vzniku prašných částic. U dřevostavby je nutné osadit PP trubku HT o průměru 160 mm a do ní jednotku osadit.
 • Jaké jsou průměrné provozní náklady za měsíc?
  Částka je přímo úměrná nastavenému výkonu, v průměru se pohybuje okolo 15 Kč/měsíc.
 • Čím je u jednotky Ventulo dosažena tak vysoká účinnost?
  To je unikátnost této rekuperační jednotky. Měděný, segmentový, protiproudový výměník zajišťuje tepelnou výměnu mezi vzduchovými turbulentními proudy s nejvyšší účinností (Úřad průmyslového vlastnictví CZ 26847 U1).
 • Je možné dodatečně dokoupit kryty jiných barevných odstínů než původně zakoupených?
  Ano, je možné si objednat i kryty v jiných barevných odstínech dle volby. Zařízení je vyráběno v České republice a není tedy potíž dodat jakýkoliv náhradní díl. Pro konkrétní kompatibilitu nás kontaktujte.
 • Proč se ve vaší jednotce netvoří kondenzát?
  Odváděný vzduch z interiéru ohřívá a vysouší vnitřní stěny jednotky i celou nasávací armaturu. Případný kondenzát v nasávací armatuře je ihned odveden s odpadním vzduchem do vnějšího prostředí. To je unikátnost této rekuperační jednotky.