Nová zelená úsporám s jednotkami Ventulo

Jednotky Ventulo jsou součástí dotačního programu Nová zelená úsporámNyní máte možnost využít jednotky Ventulo v dotačním programu Ministerstva životního prostředí, jenž podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Jednotky zařazené do programu:
Ventulo Classic (SVT7913)
Ventulo Color (SVT7914)
Ventulo Turbo (SVT7915)

více informací naleznete na stránkách novazelenausporam.cz

 

Probíhající NZÚ se dělí na dvě základní skupiny:

1, dotace na bytové domy (pouze Praha, pro zbývající část ČR je dotační program IROP)
odkaz (příloha BD str.12)

Fixní dotace na decentrální rek. jednotky je 20.000,- Kč na bytovou jednotku. (příloha BD str. 12 tab. č. 9)

2, dotace na RD
odkaz Dělí se na skupiny:
A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C – Efektivní využití zdrojů energie

skupina A: dělí se dle parametrů na A.0, A.1, A.2, A.3 (příloha RD str. 6 tab. č.1)
pro A.3 je povinný systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace)

skupina B:  pasivní novostavby RD  (příloha RD str. 9 tab. č.4)
rekuperace je povinná, podpora je fixní na celou stavbu (příloha RD tab. č.5) 300.000 až 450.000 Kč

skupina C: Podoblast podpory C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. V této podoblasti podpory je podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů. Podporovány jsou centrální systémy (podoblast podpory C.4.1) a decentrální systémy (podoblast podpory C.4.2). Rekuperační jednotka Ventulo spadá do podoblasti podpory C.4.2.

Podmínky podoblasti podpory C.4 O podporu v této podoblasti je možné žádat buď současně s podáním žádosti o podporu z oblasti podpory A nebo i samostatně. Samostatné podání žádosti je možné pouze v případě, že instalací systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla dojde k úspoře měrné potřeby tepla na vytápění minimálně 20 %. Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 <= 2,5 [h-1].

Podpora pro jednotky Ventulo je 50% z řádně doložených způsobilých výdajů, maximálně však  70.000 Kč na RD (příloha RD str. 17 tab. č. 11). Průvzdušnost obálky se musí změřit po instalaci jednotek Ventulo. Na měření průvzdušnosti a zpracování odborného posudku je podpora (max 5.000,- Kč) ( příloha str. 17)

Jak požádat o podporu:
viz výzva na novazelenausporam.cz

Aktuální a podrobné informace o dotačních programech pro RD a BD najdete na stránkách NZÚ a IROP