Ventulo je systém větrání se zpětným získáváním energie pro váš dům, byt i nebytové prostory

 

Představujeme vám pohodlný způsob větrání jednotlivých místností: Decentrální rekuperační jednotku Ventulo, která pracuje se zpětným získáváním energie až 93 % (jednotka vyměňuje znečištěný vzduch v místnosti za tolik důležitý čerstvý, venkovní a současně minimalizuje náklady na vytápění či chlazení místnosti, které souvisí s větráním).

Jednotka Ventulo obsahuje technologicky unikátní a vysoce efektivní typ výměníku, který zabraňuje ukládání kondenzátu.  Nabízí 5 stupňů výkonu, ovládá se mechanicky na těle výrobku nebo volitelně na dálkové ovládání. Provoz jednotky lze nastavit dle vašich potřeb a na denní či noční režim. Ventulo přináší svěží vzduch do interiéru jak ve dne i v noci, po dobu spánku, tak i ve vaší nepřítomnosti. Jednotky Ventulo jsou vyráběny v České republice.

Schéma proudění vzduchu v řezu obvodové zdi jednotky Ventulo

schéma funkce jednotky Ventulo v řezu obvodové stěny

 

Výhody systému Ventulo

 • odvětrání zdraví škodlivých látek ze vzduchu. Pobytem lidí v interiéru vznikají např. oxidy uhlíku, dusíku, odéry, instalováním jednotky Ventulo zajistíte přísun čerstvého vzduchu pro zdravé a příjemné mikroklima v interiéru.
 • snižování přebytečné vlhkosti. Rekuperační jednotka Ventulo snižuje vlhkost vzduchu a tím zabraňuje v místnostech vzniku plísní a spor, které se tvoří jak ve starších, tak i moderních dokonale utěsněných nebo zateplených bytech i domech. 
 • odvádění závadných  látek. V mnohém bytovém zařízení i v některých stavebních materiálech jsou přítomny zdraví nebezpečné látky vč. rakovinotvorných (např. formaldehyd, benzen, PVC, toluen, amoniak, butylacetát, radon a další), které ohrožují zdraví člověka. 
 • omezení neekonomického větrání okny. Jednotka Ventulo se o výměnu vzduchu postará za vás, funguje samostatně a zároveň šetří energii, která uniká při klasickém větrání okny.
 • bezpečný produkt. Výrobek pracuje s bezpečným napětím 12 V, chrání vás i vaše blízké. Zajišťuje možnost přísunu čerstvého vzduchu bez nutnosti otvírání oken v přítomnosti dětí, starých či nemocných osob. V době vaší nepřítomnosti větráte a objekt je stále zabezpečen.
 • nízká hlučnost. Rekuperační jednotky Ventulo Classic i Color jsou konstruovány tak, že spodní hladina akustického tlaku je nastavena na hodnotu 19 dB (měřeno 1m od jednotky), proto jsou tyto typy doporučovány i do obytných místností např. ložnic, obývacích a dětských pokojů, kde je kladen veliký důraz na tiché prostředí.
 • absence kondenzátu. Jednotka Ventulo obsahuje unikátní patentovaný výměník, který neumožňuje ukládání kondenzátu a tím nedochází ke vzniku plísní či spor v těle jednotky.
 • jednoduchá regulace. Jednotka Ventulo nabízí 5 možností výkonu. Sami si volíte rychlost výměny vzduchu dle vašich aktuálních potřeb, variantně pro den i noc, navíc s možností dálkového ovládání.
 • nízké provozní náklady. Jednotka Ventulo šetří výdaje za vytápění nebo chlazení interiéru, spotřeba elektrické energie činí dle výkonu pouze 0,15 – 1,30 Kč/den (u jednotek Ventulo Classic a Color).

cenově dostupný a vysoce efektivní výrobek. Jednotka Ventulo je jedním z nejefektivnějších zařízení ve své třídě a konkuruje mnohonásobně rozměrnějším a dražším zařízením, nabízí výborný poměr ceny a výkonu a minimální nárok na prostor v interiéru.

 • design rekuperační jednotky Ventulo. Tato jednotka nabízí elegantní vzhled s minimálním zásahem do vašeho interiéru,  navíc s možností výběru v různých barevných variacích, může tedy opticky splynout s interiérem nebo ji můžete naopak nechat vyniknout.

 

V čem je Ventulo jedinečné?

 • výrobek Ventulo je decentrální rovnotlaká rekup. jednotka, která nevyžaduje složitý potrubní systém.
 • Ventulo obsahuje technologicky unikátní a vysoce efektivní výměník, ve kterém se neukládá kondenzát.
 • Jednotka Ventulo má snadnou instalaci, kterou lze provést i svépomocí.

 

Kde použít Ventulo?

do novostaveb
 • Nejjednodušší způsob instalace rekuperační jednotky Ventulo je do novostavby. Vhodné je navrhnout její umístění již v projektové fázi. Při realizaci hrubé stavby se pak do obvodové zdi osadí plastové potrubí. Při dokončování stavby se jednotka nainstaluje do otvoru a zapojí  viz Montáž.

ventulo_novostavba

 

 

 

 

 

do stávajících domů a bytů
 • Decentrální jednotka Ventulo je jednoduché, rychlé a chytré řešení i do stávajících objektů. Do obvodové stěny postačí provést otvor a poté jednotku nainstalovat a napojit na bezpečné napětí. Více v článku Montáž.

ventulo_dumventulo_byty

do chat, chalup, garáží, sklepů, historických objektů …
 • Rekuperační jednotka Ventulo se v uvedených objektech umísťuje jako v předchozí kategorii. Je nutné zachovat minimální tloušťku zdi 280 mm. Zejména v těchto případech oceníte, že jednotka Ventulo pomáhá i s odstraňováním nežádoucí vlhkosti a pachů.

ventulo_chalupa

 

 

 

 

 

další možnosti instalace jednotky Ventulo
 • Jednotka Ventulo je vhodná i do interiéru menších administrativních budov, hotelů, škol, zdravotnických či sociálních zařízení, (např. do nemocnic, domovů, stacionářů) i dalších objektů.

 

Schéma provozu jednotky Ventulo za rozdílných ročních podmínek

schema proudeni jednotky Ventulo v zimnim a letním provozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zimním období rekuperační jednotka Ventulo ohřívá odpadním vzduchem přiváděný čerstvý vzduch do místnosti. V létě pracuje na opačném principu, jednotka odváděným odpadním vzduchem ochlazuje přiváděný čerstvý vzduch. Tento princip funguje o to lépe, čím je teplota vzduchu v interiéru a exteriéru více rozdílná.

 

Příklad rozmístění jednotek Ventulo v bytě

schema proudení jednotky Ventulo v půdoryse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dále vyrábíme:

Elektrická škrtící klapka SK1

Klapka elektronicky otvírá či zavírá přístup vzduchu v potrubí, kde je nainstalována. Instaluje se do PVC potrubí o průměru 100, 125 nebo 150mm. Klapku lze použít do všech instalací vzduchovodů, např. u digestoře, rekuperační jednotky, větrací okruhy v kuchyních nebo výrobních prostorech. Klapka v klidovém stavu nemá žádný odběr elektrické energie. Možnost spínání více klapek připojených na jeden napájecí zdroj – lze nastavit zpoždění otvírání u jednotlivých klapek.

Více informací na: Klapka SK1

Schéma elektrické škrtící klapky SK1