Příprava interiéru před příjezdem montážní firmy

vrtání otvoru do zdi pro jednotku Ventulo spřátelenou montážní firmou Kavestav

Před vlastní realizací jednotky Ventulo je třeba:

  • vybrat vhodné místo pro daný typ jednotky Ventulo viz Umístění jednotky
  • uvolnit prostor (manipulační plocha min. 1,5 x 1,5 m) před místem umístění jednotky
  • připravit prostor u stěny v místě vedení elektroinstalace (šířka plochy min. 1 m)
  • vytvořit přístupovou cestu k místu realizace jednotky od vchodu domu/bytu (šířka průchodu min. 80 cm)
  • zajistit přístup k elektrické zásuvce 230 V, 16 A
  • umožnit odběrné místo pro vodu

Poznámka: Vrtání obvodové zdi jádrovou vrtačkou není prašné. Provádí se souběžně s  vysavačem, který je součástí výbavy techniků (při vrtání betonové zdi navíc pod neustálým přístupem vody z vývěvy a zpětného odsávání vody). Vrt do zdi je proveden včetně veškerého souvrství (omítka, polystyrén, cihla, beton apod.). Následuje vlastní montáž jednotky, viz Montáž.