Proč je důležité větrání?

jednotka Ventulo Classic v interiéru

Člověk v uzavřeném prostoru žije, pracuje i odpočívá.  Svou přítomností, jednotlivými činnostmi a navíc i chováním domácích zvířat snižuje kvalitu vzduchu. Navíc dochází ke zvyšování nežádoucí vlhkosti, a to dýcháním, umýváním, vařením, sušením…

V obytných místnostech je doporučována vlhkost vzduchu 40 – 50 %. Hodnoty nad 60 % již nejsou vhodné. V kombinaci s chladnými povrchy je vyšší vlhkost vzduchu častou příčinou kondenzace vodních par, vzniku plísní, jejich sporů a zvýšeného výskytu dalších nežádoucích mikroorganismů, což vede často k nepříjemným a mnohdy i vážným zdravotním problémům.

Vzduch v uzavřených prostorách je navíc znečišťován různými skupinami látek. Jedná se zejména o oxidy uhlíku a dusíku (např. při vytápění tuhými palivy, při používání plynového sporáku, plynového ohřívače vody, v tabákovém kouři). Ve vzduchu bývají přítomny i těkavé toxické látky, které se do okolního prostředí uvolňují vypařováním. Patří sem rozpouštědla, změkčovače, tiskařské barvy, tiskoviny, modelářské hmoty, formaldehyd ve vybavení prostor, v čisticích prostředcích, v některém oblečení, dále osvěžovače vzduchu, nevhodné složení a používání laků, nátěrů, lepidel aj. V neposlední řadě je vnitřní prostředí znečišťováno i odéry, které vnímáme jako zápachy nebo vůně.  I tyto mívají často škodlivé složení.

Větrání v obytném prostoru patří k základním hygienickým návykům člověka. Je také důležitým aspektem pro samotné stavby – pro jejich životnost. Nejkritičtější dobou pro nově realizované stavby se stává období prvních dvou let. Z hlediska použití různorodých stavebních technologií je obvykle nově postavený objekt (často i rekonstruovaný) nasycen vodou, kterou je nutné odvětrat mimo stavbu. Také u již stávajících staveb vytváří výměna vzduchu předpoklad pro jejich dlouhou životnost. Zamezuje se tak nevratné degradaci použitých stavebních materiálů.

Z těchto mnoha důvodů je potřeba, aby v uzavřených prostorách docházelo k proudění vzduchu – k jeho žádané výměně mezi vnitřním a vnějším prostředím jak ve dne, tak i během noci, v době spánku. Je nutné, aby vydýchaný a znehodnocený vzduch byl vyměňován za čerstvý, svěží s dostatkem kyslíku, který je důležitý pro správnou činnost mozku a pro celý organismus. Člověk se poté se cítí příjemně, odpočatě, zdravě a je schopen podávat dobré výkony.